ทำไม ถึงเป็น "รักษ์ท่าน้ำ"

              ร้านรักษ์ท่าน้ำ มีชื่อเดิมว่า ร้านท่าน้ำ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มานานกว่า 25 ปี ที่ ตัวเรือนสร้างจากเรือนไม้โบราณ ติดริมแม่น้ำปิง ด้วยรสชาติอาหารที่ถูกปาก และบรรยากาศของสถานที่ ทำให้ ร้านท่าน้ำเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงอยู่คู่กับคนเชียงใหม่มายาวนาน  แต่เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี จึงได้ทำการย้ายมาจาก ที่เก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และเพิ่ม คำว่า รักษ์ ที่มาจาก อนุรักษ์ เข้าไปในชื่อร้าน ตัวร้านใหม่ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ ล้านนาโคโลเนียล ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือ อาหารมีทั้งพื้นเมืองรสชาติดั้งเดิม และอาหาร ไทย-จีนไว้บริการ ซึ่งล้วนปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี                                                                                         

               เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอวัฒนธรรมล้านนาผ่านอาหาร เพื่อให้ลูกหลานชาวเหนือและแขกผู้มาเยือนได้สัมผัสและมีความอิ่มเอมใจกลับไป